Aktuality

Terapeutická doporučení CGRP monoklonálních protilátek v léčbě migrény v ČR

V současné době jsou stanovována přesná indikační kritéria pro podání monoklonálních protilátek CGRP, potřebná délka jejich podávání a způsob hodnocení jejich efektu, zejména na kvalitu života  pacientů.

Doporučeními k nasazení a vysazení protilátek CGRP v ČR se zabývali autoři v článku CGRP monoklonální protilátky v léčbě migrény – indikační kritéria a terapeutická doporučení pro Českou republiku, který vyšel v časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie/2020 - 4.