Stránky věnované aktuálním tématům z oblasti prevence a léčby migrény

Aktuality

Letošní sjezd ČSNS 2021 byl zrušen

Pro další informace sledujte webové stránky ČSNS.

Aktuality

Pozvánka na sympozium Nové možnosti v léčbě migrény

Sympozium se uskuteční 2. 12. 2021 od 15:30 hod v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.

Aktuality

Komentář k článku Vliv fremanezumabu u pacientů…

Komentář připravila MUDr. Petra Migaľová

Aktuality

Vliv fremanezumabu u pacientů s chronickou migrénou…

Pacienti s chronickou migrénou často užívají léky na akutní bolest hlavy, které mohou ústit až v nadužívání léků.

Aktuality

Komentář MUDr. Kotase k článku Redukce intenzity…

Komentář připravil as. MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Aktuality

E-learningový kurz: Migréna a role sestry

Doporučte své sestřičce unikátní kurz Migréna a role sestry.

Aktuality

Post hoc analýza studií fáze III potvrzuje účinky…

Cílem studie bylo zhodnotit vliv fremanezumabu na tíži a trvání atak u pacientů s epizodickou (EM) nebo chronickou migrénou (CM).

Aktuality

Komentář článku Redukce intenzity a trvání bolesti…

Komentář připravil doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Aktuality

Kvalita života pacientů s migrénou

Migréna je celosvětově považována za druhou hlavní příčinu let prožitých s disabilitou.

Aktuality

Komentář k článku Kvalita života pacientů s migrénou

Komentář připravil prim. MUDr. Lukáš Klečka Ph.D.